Lista ogłoszeń przetargowych

Znaksortuj malejąco Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.145.2017 Dostawa gazów medycznych i technicznych - 8 pakietów. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.145.2018 Remont Kliniki Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii wraz z przebudową pomieszczeń Apteki Szpitalnej na pracownię leków cytostatycznych w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.146.2019 Usługa konserwacji oraz napraw dźwigów w budynkach: Centralnego Szpitala Klinicznego i Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 2
DZP.262.147.2017 Dostawa rękawiczek chirurgicznych, kaniul, zestawów do nebulizacji, wkładów do automatycznych wstrzykiwaczy kontrastu, cewników oraz sprzętu endoskopowego – 7 pakietów
DZP.262.148.2018 Dostawa drobnego sprzętu medycznego oraz wyrobów medycznych – 15 pakietów Zmiana terminu wpłaty wadium, składania i otwarcia ofert.
DZP.262.149.2017 Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatora
DZP.262.149.2018 Dostawa wierteł i frezów - 2 pakiety Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.150.2017 Dostawa sprzętu do tlenoterapii, prowadników diagnostycznych do koronarografii, pojemników transferowych, osprzętu do komory spirometrycznej oraz drobnego sprzętu medycznego – 13 pakietów.
DZP.262.150.2018 Dostawa artykułów biurowych
DZP.262.151.2018 Dostawa odczynników laboratoryjnych Zmiana terminu wpłaty wadium, składania i otwarcia ofert.

Strony