Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówieniasortuj malejąco Uwagi
DZPUCK.262.090.2020 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych kompatybilnych z systemem Agilent SureScan Dx Microarray Scanner oraz systemem TapeStation Instrument 4200 w podziale na 2 części. https://uckwum.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=siwz_tab&demandIdentity=20984
DZP.262.138.2017 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą zespołu urządzeń do wykonywania oznaczeń
DZPUCK.262.055.2020 Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych do wykonywania oznaczeń morfologii krwi z różnicowaniem krwinek białych na min. 5 populacji, oznaczaniem retikulocytów i erytroblastów wraz z dzierżawą analizatora i urządzeń pomocniczych dla UCK WUM, CSK w Warszawie na okres 12 miesięcy https://uckwum.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=siwz_tab&demandIdentity=19445
DZPUCK.262.141.2020 Dostawa odczynników, krwinek wzorcowych, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych do wykonywania oznaczeń z zakresu immunologii transfuzjologicznej, wraz z dzierżawą analizatorów automatycznych, systemu manualnego, sprzętu komputerowego do obsługi oprogramowania Pracowni Serologii i Banku Krwi oraz urządzeń pomocniczych na okres 36 miesięcy dla UCK WUM lokalizacja DSK, CSK, SKDJ https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/25975
DZP.262.182.2017 Dostawa odczynników, krwinek wzorcowych oraz materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów automatycznych
DZP.262.151.2018 Dostawa odczynników laboratoryjnych Zmiana terminu wpłaty wadium, składania i otwarcia ofert.
DZP.262.93.2018 Dostawa odczynników laboratoryjnych - 14 pakietów Zmiana terminu skłądania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.168.2017 Dostawa odczynników laboratoryjnych - 4 pakiety
DZP.262.55.2018 Dostawa odczynników laboratoryjnych - 4 pakiety
DZP.262.142.2018 Dostawa odczynników laboratoryjnych - 5 pakietów

Strony