Lista ogłoszeń przetargowych

Znaksortuj malejąco Przedmiot zamówienia Uwagi
DZPUCK.262.124.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem prac modernizacyjno-budowlanych zadania pn. Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Immunogenetyki, Kliniki Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii przeznaczonych do diagnostyki transplantacyjnej https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/17726/details
DZPUCK.262.125.2020 Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego wysokometanowego typu E do budynków UCK WUM https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/19441/details
DZPUCK.262.128.2020 Wykonanie robót budowlanych i prac instalacyjno- montażowych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym wraz z dostawą niezbędnych materiałów i urządzeń w celu wykonania adaptacji pomieszczeń i instalacji na potrzeby wstawienia i uruchomienia nowego rezonansu magnetycznego
DZPUCK.262.130.2020 Dostawa wyrobów medycznych – sond do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS), prowadników do pomiaru FFR wraz z dzierżawą kompatybilnych urządzeń na potrzeby Pracowni Hemodynamiki SKDJ https://uckwum.ezamawiajacy.pl
DZPUCK.262.131.2020 Dostawa odczynników do monitorowania terapii biologicznej wraz z dzierżawą czytnika dla DSK UCKWUM na okres 36 miesięcy https://uckwum.ezamawiajacy.pl
DZPUCK.262.134.2020 Dostawa produktów wysokospecjalistycznych do zabiegów w obrębie łożyska płucnego, wieńcowego i obwodowego stosowanych w Pracowni Hemodynamiki Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii SKDJ UCK WUM w podziale na 32 części. https://uckwum.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=status_tab&demandIdentity=24538
DZPUCK.262.135.2020 Dostawa sprzętu medycznego i narzędzi chirurgicznych dla szpitali UCKWUM nr DZPUCK.262.135.2020 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/23221
DZPUCK.262.140.2020 Usługi transportu zwłok, nr DZPUCK.262.140.2020 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/24071
DZPUCK.262.146.2020 Zakup i dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach chemioterapii do trzech lokalizacji UCK WUM. https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/20162/details
RejZamPub/40/2018 DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH DLA SPDSK W WARSZAWIE

Strony