Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówieniasortuj malejąco Uwagi
DZP.262.52.2017 Dostawa filtrów powietrza do urządzeń wentylacyjnych - 2 pakiety
DZP.262.145.2017 Dostawa gazów medycznych i technicznych - 8 pakietów. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
RejZamPub/85/2018 Dostawa gazów medycznych i technicznych dla SPDSK w Warszawie wczesnieja część postępownia pod linkiem http://bip.spdsk.edu.pl/zamowienia-publiczne-nowe/aktualne-postepowania-przetargowe.html
DZPUCK.262.026.2020 DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH I TECHNICZNYCH DLA UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KLINICZNEGO W WARSZAWIE DZPUCK.262.026.2020 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/app/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=status_tab&demandIdentity=18566
DZPUCK.262.119.2020 Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiornika tlenu ciekłego dla UCK WUM, DSK, CSK i SKDJ w Warszawie, DZPUCK.262.119.2020 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/20221/details
DZP.262.08.2019 Dostawa Generatora Ge/Ga wraz z eluentem do Generatora Ge/Ga
DZPUCK.262.070.2020 Dostawa haka chirurgicznego
DZP/270/153/16 Dostawa hemo i plazmafiltrów, dializatorów, drenów i filtrów do hemodializ oraz materiałów zużywalnych do aparatu Prometheus – 4 pakiety
DZP.262.129.2017 Dostawa i montaż sprężarek powietrza medycznego Przesunięcie terminu składania ofert, wpłaty wadium oraz otwarcia ofert
DZP.262.170.2017 Dostawa i montaż sprężarek powietrza medycznego

Strony