Lista ogłoszeń przetargowych

Znaksortuj malejąco Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.122.2019 Dostawa produktów leczniczych z grupy Immunoglobulin Zawiadomienie o wynikach postępowania
DZP.262.123.2019 Dostawa produktów leczniczych z grupy Immunoglobulin Zawiadomienie o wynikach postępowania
DZP.262.124.2019 Dostawa filtrów powietrza do central wentylacyjnych, nawiewników, stropów laminarnych, szaf klimatyzacji precyzyjnej i klimakonwektorów wraz z odbiorem filtrów zużytych dla trzech obiektów szpitali UCK WUM Zawiadomienie o wynikach postępowania
DZP.262.125.2017 Dostawa elektrod wielofunkcyjnych Pro-Padz oraz specjalistycznego sprzętu kardiologicznego - 2 pakiety
DZP.262.125.2018 Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu kardiologicznego, sprzętu endoskopowego i zestawów do punkcji jamy opłucnej – 8 pakietów. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.126.2017 Dostawa wyrobów diagnostycznych oraz odczynników laboratoryjnych - 6 pakietów
DZP.262.126.2018 Dostawa protezy ubytku kości czaszki projektowanej na indywidualne zamówienie Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.126.2019 Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu nr POIS.09.02.00-00-0029/16 dla Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej Kliniki Kardiologii UCK WUM w zakresie: Pakiet (Część) 1: Sprzęt komputerowy, Pakiet (Część) 2 Sprzęt serwerowy
DZP.262.127.2017 Dostawa prześcieradeł, rękawic diagnostycznych oraz drobnego sprzętu medycznego – 12 pakietów
DZP.262.127.2018 Dostawa druków medycznych, etykiet na worki z odpadami medycznymi oraz etykiet na kroplówki z lekami cytotoksycznymi - 3 pakiety

Strony