Kontakt

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
ADRES SIEDZIBY: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa
ADRES DO KORESPONDENCJI: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
NIP 5220002529, REGON 000288975, KRS 0000073036, NR RPWDL 000000018598
Sekretariat tel: 22 317 91 02 tel: 22 317 91 33
e-mail: szpital.dsk@uckwum.pl    www.uckwum.pl

Dział Zamówień Publicznych
ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa
blok C, parter
Tel: +48225991701
Fax: +48225991714
Email: zp@uckwum.pl