Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZPUCK.262.032.2021 Usługa serwisowa aparatury medycznej w zakresie okresowych przeglądów technicznych https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/28086/details
DZPUCK.262.013.2021 Zakup i dostawa opatrunków do podciśnieniowej terapii leczenia ran wraz z dzierżawą kompatybilnych urządzeń https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/24740/details
DZPUCK.262.151.2020 Zakup i dostawa chemicznych produktów leczniczych oraz produktów biobójczych do trzech lokalizacji UCK WUM https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/21524/details
DZPUCK.262.160.2020 Zakup oraz dostawa staplerów wraz z ładunkami do trzech lokalizacji UCK WUM https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/21622/details
DZPUCK.262.151.2020 Zakup i dostawa chemicznych produktów leczniczych oraz produktów biobójczych do trzech lokalizacji UCK WUM https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/21524/details
DZPUCK.262.166.2020 Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/21501/details
DZPUCK.262.161.2020 Zakup i dostawa produktów leczniczych do trzech lokalizacji UCK WUM w podziale na części. https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/21500/details
DZPUCK.262.163.2020 Dostawa odczynników do prowadzenia badań metodą elektroforetyczną we krwi i surowicy, metodą immunofiksacji w surowicy krwi, moczu i płynie mózgowo-rdzeniowym wraz z dzierżawą zespołu urządzeń https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/21456/details
DZPUCK.262.153.2020 Usługa sprzątania pomieszczeń i powierzchni UCK WUM Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie. https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/26077
DZPUCK.262.156.2020 Zakup i dostawa leków działających na układ sercowo-naczyniowy (wg ATC grupa C) do trzech lokalizacji UCK WUM https://uckwum.ezamawiajacy.pl/app/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=siwz_tab&demandIdentity=25995

Strony