DZP.262.228.2019

Znak: 
DZP.262.228.2019
Przedmiot zamówienia: 
Usługa kompleksowego świadczenia pomocy prawnej dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Składanie ofert: 16.12.2019 r. do godz. 09:30
Uwagi: 
Zawiadomienie o wynikach postępowania

Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ z dnia 11.12.2019 r.