Znak: 
25/IT/2020
Przedmiot zamówienia: 
Rozbudowa sieci LAN dla Lecznicy SKDJ oraz połączenie wybranych punktów dystrybucyjnych w lokalizacji SKDJ.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zgodnie z treścią art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zamówienia udzielono Wykonawcy:
WIRE Katarzyna Wójciuk