DZPUCK.262.129.2020

Znak: 
DZPUCK.262.129.2020
Przedmiot zamówienia: 
Świadczenie stałej, całodobowej usługi ochrony osób i mienia UCK WUM SKDJ
Uwagi: 
https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/17542/details