DZP.262.06.2019

Znak: 
DZP.262.06.2019
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa wyrobów medycznych do wysokospecjalistycznych procedur kardiologicznych w podziale na 29 części
Uwagi: 
https://uckwum.ezamawiajacy.pl - adres platformy na której postępowanie jest opublikowane