DZP.262.104.2019

Znak: 
DZP.262.104.2019
Przedmiot zamówienia: 
zakup specjalistycznej aparatury i wyposażenia medycznego w zakresie w podziale na 2 pakiety (części): Pakiet (część) 1 – Sprzęt komputerowy, Pakiet (część) 2 – Zestawy do analizy obrazów DICOM wraz z licencjami
Uwagi: 
Termin składania ofert upływa dnia 15.07.2019 r. o godz. 10:00