DZP.262.107.2017

Znak: 
DZP.262.107.2017
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa staplerów, sprzętu laparoskopowego oraz drobnego sprzętu medycznego - 8 pakietów