DZP.262.113.2018

Znak: 
DZP.262.113.2018
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa odczynników laboratoryjnych oraz wyrobów diagnostycznych wraz z dzierżawą analizatora - 9 pakietów
Uwagi: 
Zmiana nazwy przedmiotu zamówienia, Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium