DZP.262.161.2019

Znak: 
DZP.262.161.2019
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa wody za pomocą sieci wodociągowej wraz z odprowadzeniem ścieków do sieci kanalizacyjnej do obiektów UCK WUM

ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante