DZP.262.177.2017

Znak: 
DZP.262.177.2017
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów i kserokopiarek dla potrzeb SPCSK.