DZP.262.18.2018

Znak: 
DZP.262.18.2018
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa cewników balonowych radiologicznych, zestawów do drenażu przezskórnego oraz specjalistycznego sprzętu radiologicznego – 3 pakiety