DZP.262.21.2018

Znak: 
DZP.262.21.2018
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą automatycznej stacji roboczej do izolacji kwasów nukleinowych,amplifikatora PCR z detekcją w czasie rzeczywistym