DZP.262.214.2019

Znak: 
DZP.262.214.2019
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa ultrasonografu z wyposażeniem dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego w ramach konkursu MZ „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek na rok 2019”