DZP.262.216.2019

Znak: 
DZP.262.216.2019
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa nabiału i wyrobów mleczarskich.
Uwagi: 
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy