DZP.262.22.2017

Znak: 
DZP.262.22.2017
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa odczynników laboratoryjnych, odczynników chemicznych, odczynników do diagnostyki in vitro, akcesoriów laboratoryjnych oraz wyrobów diagnostycznych - 19 pakietów