DZP.262.224.2019

Znak: 
DZP.262.224.2019
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa zestawu laparoskopowego z wyposażeniem, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi urządzenia dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus UCK WUM – zakup finansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości