DZP.262.47.2017

Znak: 
DZP.262.47.2017
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa odczynników laboratoryjnych, odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą urządzenia, probówek, pasków do pomiaru glukozy wraz z dzierżawą glukometrów oraz odczynników chemicznych - 10 pakietów