DZP.262.59.2018

Znak: 
DZP.262.59.2018
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa obłożeń do kraniotomii oraz koszul przedoperacyjnych – 2 pakiety