DZP.262.75.2017

Znak: 
DZP.262.75.2017
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa łat filcowych, specjalistycznego drobnego sprzętu kardiochirurgicznego oraz drenów - 4 pakiety