DZP.262.84.2019

Znak: 
DZP.262.84.2019
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa immunoglobulin ludzkich do leczenia wtórnych niedoborów odporności, odrzutów przeszczepionych narządów oraz chorób o podłożu immunologicznym
Uwagi: 
wybór najkorzystniejszej oferty