DZP/270/141/16

Znak: 
DZP/270/141/16
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibracyjnych, zużywalnych i innych do identyfikacji drobnoustrojów w oparciu o technikę MALDI-TOF wraz z dzierżawą analizatora
Uwagi: 
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium