DZP/270/158/16

Znak: 
DZP/270/158/16
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa odczynników laboratoryjnych, odczynników chemicznych, odczynników do diagnostyki in vitro – 24 pakiety
Uwagi: 
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert