DZP/270/17/16

Znak: 
DZP/270/17/16
Przedmiot zamówienia: 
Dzierżawa aparatu Genius 90 wraz z dostawą osprzętu oraz dostawa linii i koncentratów do dializ - 4 pakiety
Uwagi: 
zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium