DZP/270/56/16

Znak: 
DZP/270/56/16
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa produktów leczniczych do leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową