DZP/270/57/16

Znak: 
DZP/270/57/16
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa prowadników diagnostycznych do koronarografii – 2 pakiety.