DZP/270/68/16

Znak: 
DZP/270/68/16
Przedmiot zamówienia: 
Usługa serwisowa urządzeń zasilania gwarantowanego (awaryjnego) zainstalowanego w SP CSK – 2 pakiety