DZP/270/86/16

Znak: 
DZP/270/86/16
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa Specjalistycznego sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego, kanek Yankauer, drenów Redona - 3 pakiety