DZPUCK.262.011.2020

Znak: 
DZPUCK.262.011.2020
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa odczynników laboratoryjnych, zestawów odczynnikowych, materiałów kontrolnych i zużywalnych dla UCK WUM

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/11829/details