DZPUCK.262.013.2021

Znak: 
DZPUCK.262.013.2021
Przedmiot zamówienia: 
Zakup i dostawa opatrunków do podciśnieniowej terapii leczenia ran wraz z dzierżawą kompatybilnych urządzeń
Uwagi: 
https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/24740/details