DZPUCK.262.015.2020

Znak: 
DZPUCK.262.015.2020
Przedmiot zamówienia: 
Usługi serwisowe aparatury medycznej w zakresie okresowych przeglądów technicznych i napraw.
Uwagi: 
https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/12002/details

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/12002/details