DZPUCK.262.020.2020

Znak: 
DZPUCK.262.020.2020
Przedmiot zamówienia: 
Zakup i dostawa produktów leczniczych dostępnych w ramach programów lekowych do trzech lokalizacji UCK WUM.
Uwagi: 
Dokumenty postępowania znajdują się pod adresem: https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/12289/details