DZPUCK.262.023.2020

Znak: 
DZPUCK.262.023.2020
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa wyrobów medycznych – implantów ortopedycznych do zabiegów operacyjnych urazowych w podziale na części

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem: https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/12238/details