DZPUCK.262.025.2020

Znak: 
DZPUCK.262.025.2020
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów ortopedycznych w podziale na 7 części wraz z dzierżawą urządzenia w części 3.
Uwagi: 
https://uckwum.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=status_tab&demandIdentity=17443