DZPUCK.262.029.2020

Znak: 
DZPUCK.262.029.2020
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa, wymiana zespołu lampy do urządzenia angiograficznego typ Artis zee ceiling dla Pracowni Badań Naczyniowych i Radiologii Interwencyjnej