DZPUCK.262.032.2021

Znak: 
DZPUCK.262.032.2021
Przedmiot zamówienia: 
Usługa serwisowa aparatury medycznej w zakresie okresowych przeglądów technicznych
Uwagi: 
https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/28086/details