DZPUCK.262.038.2020

Znak: 
DZPUCK.262.038.2020
Przedmiot zamówienia: 
Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitali UCK

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/11853/details