DZPUCK.262.041.2020

Znak: 
DZPUCK.262.041.2020
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa radiofarmaceutycznych produktów leczniczych i odczynników izotopowych
Uwagi: 
https://uckwum.ezamawiajacy.pl/app/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=status_tab&demandIdentity=17552