DZPUCK.262.074.2020

Znak: 
DZPUCK.262.074.2020
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa sprzętu serwerowego dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Uwagi: 
https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/15302/details