DZPUCK.262.078.2020

Znak: 
DZPUCK.262.078.2020
Przedmiot zamówienia: 
Kompleksowa realizacja instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej wraz z instalacjami towarzyszącymi zasilającymi odcinek C bloku D piętro IV w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie przy ul. Banacha 1a

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/14693/details