DZPUCK.262.081.2020

Znak: 
DZPUCK.262.081.2020
Przedmiot zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do dializy otrzewnowej ADO, CADO. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.
Uwagi: 
https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/20310