DZPUCK.262.083.2020

Znak: 
DZPUCK.262.083.2020
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa zestawów do przygotowania mieszaniny kwasu hialuronowego i osocza wraz z dzierżawą wirówki nr DZPUCK.262.083.2020
Uwagi: 
https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/16242/details