DZPUCK.262.089.2020

Znak: 
DZPUCK.262.089.2020
Przedmiot zamówienia: 
Realizacja termomodernizacji budynku użyteczności publicznej E w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie.