DZPUCK.262.119.2020

Znak: 
DZPUCK.262.119.2020
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiornika tlenu ciekłego dla UCK WUM, DSK, CSK i SKDJ w Warszawie, DZPUCK.262.119.2020
Uwagi: 
https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/20221/details