DZPUCK.262.125.2020

Znak: 
DZPUCK.262.125.2020
Przedmiot zamówienia: 
Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego wysokometanowego typu E do budynków UCK WUM
Uwagi: 
https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/19441/details